Karate är både en idrott och en självförsvarsmetod. Det är ett utmärkt sätt att få en bra grundkondition, dessutom utvecklar karaten kroppens alla
delar. Utövaren måste inte nödvändigtvis vara speciellt stark eller ha en god fysisk kondition för att uppnå en effektiv teknik.
Vaasan Karateklubi grundades år 1977. År 2005 gick klubben över från den dåvarande riktningen Shorinji-Ryu till att träna den nuvarande stilen Koryu Uchinadi. Juniorverksamheten påbörjades år 1989 och är fortfarande livlig än idag. Juniorernas stilriktning är Shoko-ryu.


Träningarna hålls normalt tre gånger i veckan och en gång i veckan under sommaren.
I gruppen tränar både män och kvinnor. Om du har tidigare erfarenhet av andra kampsporter är du välkommen på våra träningar. Om du är en nybörjare rekommenderar vi att du börjar träna via grundkursen som ordnas två gånger om året.

JUNIORKARATE

Vaasan Karateklubi har synnerligen en aktiv juniorverksamhet. Pekka Keto som fungerar som huvudansvarig för juniorverksamheten har genomgått den nationella juniorutbildningen Nuori Suomi, varför juniorverksamheten också bygger på de principer som skapats för Nuori Suomi. Juniorerna tränar enligt de krav som ställts upp för karatestilen Shoko-ryu som är stil som utvecklats på 2000-talet i Finland. Den baserar sig på den stil av Shorinji-ryu som tränades på 1970–1980-talen.

Karate kan ge barnet ett livslångt fritidsintresse. I karate får barnet bekanta sig med en sund idrott och fås att bli intresserad av motion. Dessutom främjas barnens koordination och vighet, vilket naturligtvis även är till nytta i andra idrottsgrenar.

Juniorverksamheten utgår från karateträningens principer där man ändå beaktar barnets utveckling. Träningen är disciplinerad, men på barnens villkor. Karate är en individuell idrottsgren, vilket gör att den diskriminering som ofta finns i laggrenar inte är förekommande.
Karate lär inte barnet att slåss. I och med att teknikerna kräver åratal av träning så faller bråkstakar med dåligt tålamod utan undantag bort.

Gruppen består av både svensk- och finskspråkiga barn. Träningarna leds på finska, men vid behov kan handledning även ges på svenska.

Juniorernas bälteskrav innehåller 2 mellanetapper, innan färgen på bältet ändrar, det här för att barnet snabbare ska få känna att han eller hon utvecklas.

Juniorer i 7–13-års ålder tas emot enligt en non-stopprincip. Du kan först alltså bekanta dig med karate i träningsdräkt och först sedan skaffa dig en karatedräkt om du gillar det vi tränar.

KONTAKTINFORMATION

Adress

Vaasan Karateklubi ry. 
VKK DOJO
Olympiakatu 16 A 47
65100 Vaasa

Kontakspersoner:

VKK DOJO

Klikkaa kuvia niin näet ne suurempina

 

Vår träningssal VKK DOJO befinner sig i bottenvåningen av Olympiakatu 16A. (Ingång via bredvidliggande dörren av olympiakiosken)

PÅ VKK dojon tränar förutom Vaasan Karateklubi även andra klubbar.

Dojons "dörrklocka" är dojotelefonen 040 3774974
Om ytterdörren är låst ring dojotelefonen. Närvarande tränare kopmmer och öppnar dörren. OBS! dojotelefonen svaras inte.

 

 VKK DOJON kan också hyras av andra träningsgrupper

1.    Regelbundna träningsturer 
2.    Tillfälliga, enskilda träningsturer
3.    Veckoslutsläger, osv.

 

Ta kontakt och fråga mer om fria turer.